لوگو-یا-لِگو

لوگو یا لِگو

لِگو (LEGO)

لِگو نام تجاری نوعی اسباب بازی است که شامل قطعات کوچک رنگارنگ پلاستیکی است که می توان آنها را به یکدیگر متصل کرد و اجسام خلاقانه ی گوناگونی ساخت.

لوگو (LOGO)

یک طرح تصویری یا نوشتاریست که توسط طراح گرافیک برای شناسایی شرکت ها، کارخانه ها و موسسه ها در روند برندسازی خلق طراحی می شود.

لوگو یا لِگو؟!

این دو کلمه از لحاظ گفتاری و نوشتاری مشابه اند ولی از نظر معنایی بسیار متفاوت اند.

اولین تفاوت

لِگو برای سرگرمی و لوگو برای شناسایی کسب و کار خلق می شود.

دومین تفاوت

با ساخت لِگو شاید تصوری از یک شهر ایجاد شود و با ساخت لوگو تصوری از یک شرکت، سازمان، خدمات یا شخص ایجاد می شود.

سومین تفاوت

لِگو توسط گروه لِگو در کشور دانمارک تولید می شود و لوگو توسط طراحان گرافیک در سراسر جهان جهان طراحی می شود.

تنها نقطه اشتراک این دو

مشخصا خود شرکت سازنده قطعات لِگو نیز دارای لوگوی مشخص می باشد.

نکته پایانی

هر یک از قطعات لِگو بایدبا یکدیگر هماهنگ باشند، همانند لوگو که باید با بقیه ی عناصر بصری شرکت یا سازمان نیز هماهنگ باشد.

لوگوی رایگان می خوای؟
بیشتر بخوانید
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *