شهریور
آپدیت های جدید اینستاگرام

آپدیت‌ های جدید اینستاگرام

-اینستاگرام برنامه‌ای است که قدمت آن به کمتر از٢٠ سال میرسد و در سال ٢٠١٠ پدید آمد.اینجا از آپدیت های جدید این برنامه سخن خواهیم گفت.محبوبیتی که این برنامه در بین مردم پیدا کرده توصیف شدنی نیست و به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم بدل شده است. ...