مرداد
استاپ-موشن

استاپ موشن تبلیغاتی

استاپ موشن چیست؟ چه قواعدی برای ساخت آن وجود دارد؟ اگر تاکنون اسم استاپ موشن تبلیغاتی را نشنیده باشید ولی تاکنون بارها انیمیشن های ساخته شده با این روش را تماشا کردید. در واقع استاپ موشن یکی از تکنیک های  انیمیشن (پویا نمایی) است که در آن یک شیء یا ...