آبان
چند اشتباه در طراحی لوگو

باور های اشتباه طراحی لوگو

چند باور اشتباه در طراحی لوگو دوست داشتید اگر آرم و لوگوی شما توانایی سخن گفتن داشت چه چیزی را به بیننده بگوید و چه مفهومی را منتقل کند؟ ممکن است شما مقالات زیادی در مورد طراحی لوگوهای خوب یا بد خوانده باشید اما چند باور های اشتباه در طراحی لوگو وجو ...