بهمن
باید-و-نباید-های-طراحی-لوگو-کسب-و-کار

باید و نباید های طراحی لوگو کسب و کار

باید و نباید های در طراحی لوگو طراحی لوگو متفاوت تر از بوجود آوردن چیزی است که صرفا زیبا به نظر برسد. برای این که لوگوی طراحی شده هم معنا پیدا کند و هم بتواند توجه مخاطبان ایده آل را جلب کند، مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. مقاله امروز که ...