دی
تاثیر مسکات بر برند

مسکات چیست و تاثیر آن بر برند

مسکات چیست و چه تاثیری در برند دارد؟ مسکات (Mascot) در واقع یک شخصیت طراحی شده است که از تاثیر آن بر برند می‌ توان گفت که معرف آن است. هر شرکتی می‌ تواند از کاربردهای مسکات برای بازاریابی قوی‌ تر بهره ببرد. در این روش شرکت‌ ها با استفاده از طراحی یک ...