مهر
تفاوت تبلیغات و بازاریابی

تفاوت تبلیغات و بازاریابی

برای داشتن کسب و کاری موفق، بازاریابی و تبلیغات مکمل هم هستند ولی تفاوت‌هایی دارند که برای شناخت بیشتر و درک تفاوت این دو تعریفی جداگانه از هرکدام ارائه می‌دهیم.بازاریابی چیست؟ بازاریابی به عنوان یک فرایند استراتژیک، شامل:تحقیق و تجزیه و ت ...