مهر
تولید محتوا چیست

تولید محتوا چیست؟

شاید برای شما هم این سوال بوجود آمده باشد که تولید محتوا  چیست؟ تولید محتوا به معنای ایجاد و ساخت محتوای قابل مصرف و قابل استفاده برای جذب و تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان است. این فرایند شامل ایجاد مطالب متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی است که به منظ ...