آذر
انواع-معماری-برند

انواع معماری برند و مزایای آن ها

انواع معماری برند و مثال‌ هایی از آن‌ ها  همانطور که در مطلب منظور از معماری برند چیست؟ دانستیم معماری برند شامل یک سیستم یکپارچه از نام‌ ها، نمادها، رنگ‌ ها و واژگان بصری است که مستقیما بر روی مسیر فکری مصرف‌ کننده تأثیر می‌ گذارد. در ادامه این مطل ...