دی
شعار تبلیغاتی موفق

چگونگی ساخت شعار تبلیغاتی

چگونه شعار تبلیغاتی بسازیم؟ به محصولات یا برند های مورد علاقه‌‌ ی خود فکر کنید. درست در همان لحظه‌ که نام محصول یا برند را می‌ شنوید، کدام جمله مانند جرقه‌ ای در ذهن شما روشن می‌ شود؟ یا برعکس، با شنیدن کدام جمله این محصول یا برند برایتان تداعی می‌ ...