اسفند
طراحی-گرافیک-و-مهارت-های-یک-طراح-گرافیک

طراحی گرافیک و مهارت های یک طراح گرافیک

طراح گرافیک کیست و طراحی گرافیک کیست؟! اغلب افراد وقتی کلمه طراحی گرافیک را می‌ شنوند، تبلیغات رنگارنگ و وب‌ سایت‌ های زیبا را به یاد می آورند. اما گرافیک فقط به این موارد محدود نمی‌ شود؛ این دو فقط بخشی از دنیای گرافیک را در بر می‌ گیرند. به طور کل ...