شهریور
عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی چیست و تفاوت آن با عکاسی تبلیغاتی در چیست؟

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی چیست؟ سوالی که به هنگام شنیدن عکاسی صنعتی به ذهنمان می رسد این است که “عکاسی صنعتی چیست و تفاوت آن با عکاسی تبلیغاتی کدام است؟” در پاسخ به این سوال باید گفت این دو شاخه از عکاسی بسیار به هم نزدیک هستند. در این مقاله به ب ...