آذر
لوگو-سه-بعدی

لوگو سه بعدی و ویژگی های آن

لوگو سه بعدی چیست؟لوگو سه بعدی با استفاده از یک سری نرم افزار خاص، سمبل ها و یا متن به صورت سه بعدی طراحی می شود، به طوری که وقتی به آن نگاه می کنید فقط یک تصویر ساده نمی بینید و احساس می کنید که این تصویر واقعی بوده و دارای حجم می باشد. امروزه ط ...