دی
۶-لوگوی-پولساز-در-جهان

۶ نمونه از لوگو های پولساز در جهان

لوگو های پولساز در جهان کدام اند؟ برندسازی و طراحی لوگو های پولساز بخش مهمی از هویت و هدف یک شرکت در جهان می باشد. لوگوی شرکت باید چکیده‌ و ماهیت آن‌ چه که در شرکت هست و انجام می‌ دهد باشد. در واقع لوگو یک نماد، ایده و مجموعه‌ ای از اطلاعات است. اهم ...