مهر
تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده

تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده

تبلیغات اینترنتی تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرف کننده دارد. معمولا کسب‌وکارها برای حفظ سهم بازار هدفشان پول‌ قابل توجهی را صرف تبلیغات می‌کنند. با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده افراد از اینترنت، تبلیغات آنلاین به یکی از اصلی‌ترین روش‌های تبلیغات تبد ...