آبان
نئو-مینیمالیسم

طراحی نئو مینیمالیسم چگونه است؟

مینیمالیسم از کجا آمده است؟ برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، مینیمالیسم هرگز از فقر و ریاضت اقتصادی الهام نگرفته است. در حقیقت، اغلب این سبک به عنوان سبکی فوق‌ العاده غنی در نظر گرفته می‌‌ شود. نگرش نئو  مینیمالیسم این است که من می‌ توانم هر چیزی ر ...