مهر
لوگوهای-بر-اساس-رینگ

گریزی به هویت بصری بازی های المپیک

برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید 09144066071 بررسی اجمالی هویت بصری و لوگو المپیک از آغاز تاکنون هویت بصری و لوگو بازی های المپیک ریشه در یونان باستان داشته و دوره مدرن آن از 1896 از آتن آغاز شده و تا به امروز بیش از 47 دوره (هر چهار سال یکبا ...