آبان
تعریف-وکتور-چیست؟

تصویر وکتور چیست و چه کاربردی دارد؟

وکتور به چه نوع تصویری گفته می ‎شود؟ وکتور روشی در تولید و ذخیره‎ ی فایل‌ های تصویری کامپیوتری می باشد که در قالب مجموعه‌ ای از مشخصات هندسی نقاط، خط‌ ها، منحنی‌ ها و چندضلعی‌ ها ذخیره شده است. فایل‌ های برداری، تصاویری هستند که توسط فرمول‌ های ریاض ...