شهریور
روز جهانی پادکست

روز جهانی پادکست

تاریخچه‌ی شروع پادکست؟ قبل از اینکه روزی به اسم روز جهانی پادکست داشته باشیم حدود ٢٣ سال پیش در سال ٢٠٠٠ که پهنا وسرعت اینترنت مانند زمان حال نامحدود و گسترده نبود مردم برای راه‌اندازی فعالیت در رسانه‌ها سختی زیادی متحمل می‌شدند و اینگونه شد که آقای ...