آذر
وفـاداری به برند

وفا داری به برند چیست و چگونه در برند ایجاد می شود؟

وفاداری به برند و ایجاد آن وفاداری به برند (Brand Loyalty) یکی از مفاهیم مهم در علم بازاریابی است که صاحبان کسب و کار و نام‌ های تجاری مطرح توجه ویژه‌ ای به آن دارند. تعریف وفاداری در دنیای تجارت و زندگی روزمره ما تقریبا یکسان بوده و معنای اصطلاح «و ...