آذر
کاتالوگ-چیست

کاتالوگ و انواع آن

کاتالوگ چیست؟ به مجموعه ای از صفحات مرتبط به هم که جهت معرفی محصولات و یا خدمات طراحی می شود، کاتالوگ  می گویند. هر ارگان و مجموعه ای نیاز به طراحی کاتالوگ و به اشتراک گذاری آن بابت افزایش فروش دارد.تاریخچه طراحی کاتالوگ تاریخچه طراحی کاتالوگ ب ...