مهر
کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی

در شروع مقاله بیایید به این موضوع بپردازیم که کمپین تبلیغاتی چیست؟ کمپین تبلیغاتی به مجموعه اقدامات و فعالیت های تبلیغاتی گفته می شود که با هدف ارتقاء فروش، افزایش آگاهی مشتریان درباره محصول یا خدمات شرکت، ترویج برند و جذب مشتریان جدید انجام می شود. ...