آبان
ریبرندینگ یا نوسازی برند

بازسازی برند یا ReBranding

منظور از ریبرندینگ یا بازسازی برند چیست؟ منظور از ریبرندینگ یا نوسازی برند، روند تغییر تصویر یک شرکت یا محصول برای ایجاد حسی تازه نسبت به برندتان، با هدف ایجاد تفاوت با رقبا می باشد. به بیان دیگر ریبرندینگ به معنی بازسازی تصویر برند در ذهن مشتری با ...