آبان
N4

آشنایی با عملکرد کانون های تبلیغاتی

برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید 09144066071 کانون تبلیغاتی چیست؟ کانون تبلیغاتی به مراکز تبلیغاتی کوچک گفته می شود که تحت نظارت یک سازمان بزرگ تر مانند سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شرکت های تبلیغاتی برزرگ تر به فعالیت می پردازد. یک کانون ت ...