آذر
انواع-معماری-برند

انواع معماری برند و مزایای آن ها

انواع معماری برند و مثال‌ هایی از آن‌ ها  همانطور که در مطلب منظور از معماری برند چیست؟ دانستیم معماری برند شامل یک سیستم یکپارچه از نام‌ ها، نمادها، رنگ‌ ها و واژگان بصری است که مستقیما بر روی مسیر فکری مصرف‌ کننده تأثیر می‌ گذارد. در ادامه این مطل ...

آشنایی-با-معماری-برند

منظور از معماری برند چیست؟

آشنایی با معماری برند معماری برند در پیشرفت کسب‌ و کار چه نقشی دارد؟ آیا نام برند شما بیش‌ از حد پیچیده یا آشفته است؟ در این صورت، ممکن است برند شما به بازسازی نیاز داشته باشد. معماری برند بهترین راه برای تمرکز کردن بر طیف وسیعی از پیشنهادات کاری اس ...